Blind dating 2016 subtitrare romana gumtree dating leeds

Forløperen til dagens Institutt for produktdesign startet opp på Blaker i Akershus i 1917, mens husstell-lærerinneskolen, som også er en viktig del av røttene til Hi OA, ble etablert på stabekk i 1909.

Oppgraderingen fra fagskoler til høgskoler skjedde for mange på 1970-tallet, for helsefagutdanningene tidlig på 1980-tallet.

Det regionale høgskolestyret hadde ansvar for å planlegge og utrede organiseringen av høgskolene og virksomheten i regionen.

En viktig oppgave var å koordinere og utvikle samarbeid om utdanning og forskning og utviklingsarbeid.

Høgskolen i Oslo ble opprettet 1994 med en sammenslåing Bislet høgskolesenter med 12 andre høgskoler.

Bislet høgskolesenter hadde frem til 1994 bestått av 8 høgskoler: Høgskolen i Akershus omfattet fem tidligere høgskoler: Oslo og Akershus vernepleierhøgskole, Stabekk høgskole, Statens lærerhøgskole i forming, Blaker, Statens yrkespedagogiske høgskole og Sykepleierhøgskolen i Lørenskog.

Oder haben Sie gute Erfahrungen mit einem Anbieter gemacht?

Informieren Sie sich oder informieren Sie andere ber Ihre Erfahrungen!

På regjeringens nettsider kom det som kunngjøring fra Kongen i statsråd klokken 11.30: «Med hjemmel i lov 1. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd godkjennes Høgskolen i Oslo og Akershus som universitet med navnet Oslo Met – storbyuniversitetet fra 12. Historien til Høgskolen i Oslo og Akershus (Hi OA) strekker seg nesten like langt tilbake i tid som de som kaller seg Norges eldste universitet - naboen litt høyere opp i gata - Universitetet i Oslo. august 2011 gjennom en fusjon mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus.Nå som det er vedtatt at Hi OA skal bli universitet, ber vi Messel ta oss med på en reise tilbake i tid.Når startet forløperne opp til det som i dag heter Høgskolen i Oslo og Akershus (Hi OA), og hva har vært de viktigste milpælene og hva er det viktigste Hi OA som universitet må ta med seg på veien videre?Hi OAs historie består av flere og omfattende fusjonsprosesser og innbefatter utdanninger ved utdanningsinstitusjoner som har eksistert i opp mot 200 år. Gjennom et flerårig prosjekt har han dokumentert mange ulike historier blant forløperne til dagens høgskole og morgendagens universitet.Det hele skal ende opp i et stort bokprosjekt, en utstilling med mer, som skal lanseres og avdukes i 2019.

Leave a Reply

  1. Escortsex 05-May-2017 23:22

    Free online dating in Mountain Ranch for all ages and ethnicities, including seniors, White, Black women and Black men, Asian, Latino, Latina, and everyone else.

  2. Meet for sex no signup 10-Dec-2017 17:45

    Continue reading   By Cecil Hoge, President of Sea Eagle Boats, Inc.

  3. Adult web cam game 15-Mar-2017 00:19

    If you’ve been searching for a way to meet gay guys online, the is your best bet!